فایل های دسته بندی علوم ریاضی - صفحه 1

آشنایی با تابع

دانلود فایل کامل آشنایی با تابع در قالب 32 صفحه word تعريف زوج مرتب: هر دستة متشكل از دو عنصر با ترتيب معين را يك زوج مرتب گويند. مانند زوچ مرتب (x,y) كه x را مؤلفه اول مختص اول يا متغير آزاد گويند

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل