فایل های دسته بندی دستگاه اجرایی

جزوات دروس عمومی آزمون های استخدامی

مطالب آموزشی فوق العاده از همه ی دروسمجموعه ای از تمام دروس عمومی استفاده شده در آزمون های استخدامی متشکل از دروس :: کامپیوتر ریاضی و آمار انگلیسی ادبیات و زبان فارسی معارف مبانی قانون اساسی هوش مطالب آموزشی در 19 جزوه pdf تقدیم شما می گردد. عمومی مناسب آزمون استخدامی

قیمت : 63,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی

نمونه سوالات دروس عمومی آزمون استخدامی متشکل از 10 فایل pdf در همه ی آزمون های استخدامی سوالات عمومی از 7 درس کامپیوتر ریاضی و آمار...

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تعداد نتایج: 2