اخرین محصولات ثبت شده

طرح توجیهی کارآفرینی تولید كولرهاي گازي

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید كولرهاي گازي در قالب فایل pdf و متشکل از 45 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید چراغ روشنايي پارك ها

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید چراغ روشنايي پارك ها در قالب فایل pdf و متشکل از 31 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید لامپ كم مصرف

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید لامپ كم مصرف در قالب فایل pdf و متشکل از 30 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید كوره ذوب القايي و قوس الكتريكي در قالب فایل pdf و متشکل از 49 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید صفحه كليد كامپيوتر

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید صفحه كليد كامپيوتر در قالب فایل pdf و متشکل از 33 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید تجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید تجهيزات الكتريكي و پزشكي (جنين ياب)تولید فیبر نوری در قالب فایل pdf و متشکل از 37 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید فیبر نوری

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید فیبر نوری در قالب فایل pdf و متشکل از 30 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛ توضیحات فایل :: طرح حاضر مطالعه امكانسنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد كابلهاي فيبر نوري است.

قیمت : 36,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید چشم الكترونيك

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید چشم الكترونيك در قالب فایل pdf و متشکل از 24 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛ توضیحات فایل :: طرح حاضر مطالعه امكان سنجي مقدماتي براي احداث كارخانه توليد چشم الكترونيك(Electronic Eye) است.

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید دستگاه چاپگر عريض

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید دستگاه چاپگر عريض در قالب فایل pdf و متشکل از 39 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید ترمزهاي ضد بلوكه (ABS)

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید ترمزهاي ضد بلوكه (ABS) در قالب فایل pdf و متشکل از 27 صفحه قابل استفاده و پرینت ؛

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت

دانلود فایل کامل طرح توجیهی کارآفرینی تولید منابع ، مخازن و تجهیزات نفت در قالب فایل pdf و متکل از 84 صفحه آماده پرینت

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر

دانلود طرح توجیهی کارآفرینی تولید قطعات صنعتی به روش متالوژي پودر در قالب فایل pdf و متشکل از 67 صفحه قابل انتشار

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل